Coaching

Coaching is een persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

Het coachingsproces begint met de vraag waar je mee komt. Ik begeleid je in het zoeken naar een antwoord op deze vraag. Door door te vragen, waarnemingen te delen. Zo wordt helder wat je wilt leren, wat jouw doelen zijn. En hoe je die doelen wilt verwerkelijken. Wat je verwacht dat er zal veranderen in jouw leven als je deze doelen hebt bereikt.

Coaching is voor mij een proces: dat wat zich hier en nu voordoet is het materiaal waar we mee werken. Bewustwording van jouw reacties speelt daarbij een grote rol: hoe reageer je, wat voel je, wat denk je? Deze bewustwording brengt een proces op gang van herkenning, doe ik dat zo, bewust worden van de gevolgen en de oorzaken. Deze bewustwording leidt tot onderzoeken hoe het ook anders kan, wat prettiger is en dit gaan uitproberen. De coaching is de begeleiding van dit proces.