Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren in de breedste zin van het woord. Dit houdt in het bewust worden van uw bewegen, het verbeteren van de kwaliteit van uw bewegen en heel specifiek een op uw klachten gerichte behandeling.

Ik richt me met name op mensen die zelf iets willen veranderen aan hun klachten. Ik heb veel ervaring in het behandelen van mensen met reeds langer bestaande klachten, met een psychosomatische achtergrond, burnout, posttraumatische stress.

Ik werk zowel individueel als in groepen.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, deelnemer aan de klachtenregeling van het KNGF en BIG geregistreerd.

BIG geregistreerd nr. 59033281404  kwaliteitsregister nr. 75569.

Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraars. U krijgt (een deel van) de behandeling vergoed, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Ik geef u de nota. Deze kunt u dan indienen bij de zorgverzekeraar.

Tarieven Fysiotherapie

Als wij direct aan u declareren hanteren wij de volgende tarieven:

Fysiotherapie (30 minuten)                                                            € 35,00

Fysiotherapie op haptonomische of Feldenkraisbasis                    € 35,00
(30 minuten)

Fysiotherapie op haptonomische of Feldenkrais basis                   € 70,00
(60 minuten)

Toeslag aan huis behandeling                                                         € 25,00

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht

Groepslessen

Lessen groepsfysiotherapie op basis van Feldenkrais voorjaar 2018:
Maandag 15.45 – 16.45 uur
Maandag 17.15 – 18.15 uur

Van 15 januari t/m 26 maart
m.u.v. 26 februari

Kosten € 14,00 per les